Mi lesz a magukra maradt állatokkal? -- Kezdeményezés a hagyatéki törvény módosítására.

Munkánk során egyre több esetben találkozunk azzal a drámával hogy elhunyt házikedvencet tartó örökösei, az állatot magára hagyják, szélnek eresztik, vagy gyepmesteri telepre juttatják. Ezek az akár 10-12 éve pamlagon élő, kedves négylábú családtagok egyik pillanatról a másikra reménytelen körülmények közé kerülnek és örökbe adásuk a legnehezebb feladat. Ezért alapítványunk társadalmi párbeszédet kezdeményez a megoldás érdekében.

A hagyatéki törvény, jelenleg csak ingó és ingatlan vagyont, vagyon értékű jogot, kötelezettségeket ismer: a cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes „személyként", ugyanakkor meg sem említi az örökhagyó birtokában lévő társ-állatokat, akiket akár örökösként, akár hosszú távú kötelezettségként is értelmezni lehet, hiszen tartós ellátásukról az örökhagyó, szándékai szerint gondoskodott volna, amennyiben halála nem következik be.

Ezen állatok védelmében - akik saját érdekeiket érvényesíteni nem képesek- szükségesnek tartjuk, hogy a Hagyatéki Törvény szabályozza státuszukat és adjon lehetőséget arra, hogy élethez való jogukat hosszú távon, megfelelő minőségben biztosítsák!

Ezért szeretnénk, ha elindulna egy közös gondolkodás, a döntéshozókkal, döntést előkészítőkkel: hogyan lehetne az állatok érdekében humánusan és jogszerűen, megnyugtató és végleges megoldást találni?

Javaslataink:

Javaslatunk, hogy örökléskor az örökösöket kötelezzék, hogy haladéktalanul, megfelelően és ellenőrizhetően gondoskodjanak az örökhagyó elhunyta miatt magára maradt állataikról.

Amennyiben erre nem hajlandóak, vagy nem képesek, az állatról való gondoskodást a Hagyatéki Törvény kezelje olyan hosszú távú kötelezettség vállalásnak, amelynek anyagi fedezetét az örökség terhére kell elkülöníteni.

  • Hagyatéki eljárást az állat érdekében, (a körülmények ismeretében, indokolt esetben) kezdeményezhesse állatvédő szervezet is.
  • Legyen kezelhető az állat, az öröklésben érdekeltként is: ha érdeke veszélyben van

„cselekvő képtelen"- ként képviselhetné az érdekeit állatvédő szervezet.

Célunk:

  1. Egy olyan végrendeleti blanketta kidolgozása, amely megoldást nyújt az örökhagyók hagyatékában maradt, állatok (első körben kutyák) megfelelő elhelyezésére, a tartás ellenőrzésére, felügyeletére.
  2. Javasoljuk a kutya elkülönítését a hagyaték többi részétől, továbbá a kutyával együtt a tartáshoz szükséges vagyonrész juttatását a gondozásra kiválasztott magánszemélynek, vagy szervezetnek.
  3. Fontosnak tartjuk, hogy (akár megyénként) legyenek kijelölve olyan szervezetek, amely ellenőrizni jogosultak a megfelelő tartást.

 

Tudjuk, hogy a feladat összetett, de kezdjünk bele mielőbb! Számítunk mindenkire, aki tudásával hozzájárulhat a megoldáshoz!

 

 

http://vigyelhaza.hu/mi-lesz-a-magukra-maradt-allatokkal/