Belpolitika

Révay András: Az erõs középosztályért

 

1. Az állami vállalatok tõzsdei privatizációja volt a fõ témája annak az egyeztetésnek a Budapesti Értéktõzsdén, amelyen Dávid Ibolya, az MDF elnöke és Szalay-Berzeviczy Attila tõzsdeelnök, vettek részt. A találkozón a tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy kiemelt nemzetgazdasági érdek a még állami kézben lévõ tõzsdeképes vállalatok részbeni vagy teljes privatizációja a tõzsdén keresztül.

Egészségügy: Lázadnak a civilek is a reform-káosz és pénzkivonás miatt

  Magyar Szociális FórumMagyar Szociális Fórum

Nyílt levéllel fordultak a kórházak és az egységes, szolidaritáselv? egészségbiztosítás védelmében: a parlamenti képvisel?khoz a  civilek, a  Magyar Szociális Fórum kerekasztalával és más civil szervezetekkel közösen. Levelük szövegét az alábbiakban közöljük azzal, hogy érdemes lenne rájuk odafigyelni. A szövetség és a tiltakozás egyre erõsebb mértéket ölt, hiszen mindenki látja: a reformnak nevezett rendszer az õ életükre tör, és sok magát megfélemlíteni hagyó orvos irgalmatlan szamaritánusként kezdi betegeit kezelni. Talán ez is a cél: az iparszerû gyógyitásnak nevezett selejtezés?

Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes közleménye a Kádár házaspár sírjának helyreállításáról

A helyreállítás reggelénA helyreállítás reggelén 

Hagyó Miklós fõpolgármester-helyettes a korábbi napokban többször is kijelentette, hogy a rendelkezéseknek megfelelõen, a lehetõ legrövidebb idõn belül helyre kell állítani Kádár János és felesége sírját.

Bokros az MSZP reformpárti tagjainak sem kell: Már nem az Ésszerûség és Felelõsség Platform tiszteletbeli elnöke

 Bokros ámokfutást NEM!Bokros ámokfutást NEM!

Az MSZP-n belül is élesedik a helyzet. Az MSZP tagjainak jó része a jelenlegi reformhelyzetet ámokfutásnak tartja, ezért egyre jobban konfrontálódik azokkal a szakemberekkel, akik ezt a mindenáron minél nagyobb sarcot, minél kisebb (ki)szolgáltatással ötvözött politikát alakítják. Ennek újabb és nagyon fontos állomása Bokros Lajos lemondása az Ésszerûség és Felelõsség Platform tiszteletbeli elnöki posztjáról. A Platform elnöke ezt éjszaka kzleményben jelentette be, amit idézünk:

Ma reggel újratemették Kádár János földi maradványait

 Kádár János eredeti sírköve

Ma  -2007-05-05 - korán reggel a Fiumei úti temetõben eredeti helyén újra eltemették Kádár János földi maradványait.  A legnagyobb titokban végzett újratemetési szertartás során Hagyó Miklós szocialista fõpolgármester-helyettes végezte el azt, ami a hátramaradottak kötelessége, az elsõ rögöt a koporsóra szórni..(Kádár Jánosnak és feleségének nincsen olyan élõ rokona,a ki vállalja a rokoni kapcsolatot)

Sármellék, Hernádnémeti, Vajdácska

  Leányvár az új utcatáblaLeányvár az új utcatábla

Sok pozitív válasz érkezett Seregély István érsek, a Szent Erzsébet Jubileumi Bizottság elnöke levelére, melyben a polgármestereket kérte, nevezzenek el közterületet településükön szentünk születésének nyolcszázadik évfordulója alkalmából.

Hõsök tere ?az ország májusfája avagy ünnep politikusok nélkül.

 2007 május 1 Hõsök tere2007 május 1 Hõsök tere

Mikor legutóbb május elsején a Hõsök terén jártam - nagyon rég volt már, több, mint negyed évszázada- felvonulni jöttem, illetve hoztak a szüleim. Akkor a május elseje azt jelentette, hogy sokat fogunk menni, és állni, és várni, és estére fájni fog a lábam. De legalább kapok lufit, és integethetek a bácsiknak. Azoknak a bácsiknak, akik fentrõl integettek nekem.  Most egyedül jöttem, nem felvonulni, hanem a tavasz, a szerelem fáját, májusfát állítani.

Nem telt el nyugalomban az ünnep - balhé a Hajógyári szigeten

  Hajógyári sziget SZDSZ büfésátor 2007. április 30 19:15 körülSajnos nem telt el nyugalomban az ünnep. A Hajógyári szigeten tegnap -2007 04-30 -egymás szomszédságában kapott rendezvényre engedélyt az SZDSZ III. Kerület szervezete és a Jobbik. Az SZDSZ büfésátrát roma aktivisták üzemeltették.

 

A Magyar Szociális Fórum Kerekasztal sürgeti a kormányt színvallásra a TB felépítésérõl

  Magyar Szociális FórumMagyar Szociális FórumA mai napon a Magyar Szociális Fórum Kerekasztal közleményében ismételten sürgette a kormány részérõl a választ, hogyan képzeli el a TB jövõjét. Mivel az MSZP és az SZDSZ potettájaitól egymásnak gyökresen ellentmondó nyilatkozatokat hall, kérdezi Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, milyen biztosítós modellt terveznek a gyakorlatban, a retorika szintjén túl megvalósítani.

A MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM ELUTASÍTJA A TERVEZETT PIACALAPÚ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST

Magyar Szociális Fórum

A Magyar Szociális Fórum nyilatkozatot adott közzé, amelyben elutasitják az egészségügyi biztosítás tervezett piaci alapu reforjára vonatkozó javaslatot. Itt a megszokott szociális érvek mellett azt is felhozzák az átalakítás ellen, hogy a reform nem simerhetõ meg, kidolgozása a vita mellõzésével titokban folyik, és nem érzékelhetõ egységes rend az intézkedések mögött... A nyilatkozatot teljes terjedelmében szószerint közöljük:

2007 május 1-tõl módosulnak (emelkednek) a MÁV jegyárai, módosul (szûkül) a kedvezményrendszer

 MÁV

2007. május 1-jétõl megváltozik a belföldi helyközi közösségi közlekedés tarifa- és kedvezményrendszere. A vasúti személyszállítás bruttó díjtételei május 1-jétõl átlagosan 17 százalékkal emelkednek.

Az InterCity vonatok pót- és helyjegyeinek díjai nem változnak.

Segítség két millió embernek

  AFSZLegalább két millió munkavállalót, álláskeresõt érint a magyar munkaerõpiac azon sajátossága, hogy nehezen, vagy egyáltalán nem találnak munkát azok, akik 45 éves kor után állástalanná válnak. Magyarországon ezért a 45 év felettiek alig több mint 20 százaléka dolgozik. Ez éppen csak a fele az uniós átlagnak. A rendkívül súlyos munkaerõ piaci helyzeten akar változtatni a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és a Szenior Foglalkoztatási Szövetség együttmûködési megállapodása, amelyet csütörtökön délelõtt írnak alá Budapesten.

2007 Május 1-tõl jelentõsen szûkülnek (átalakulnak) a helykozi közlekedés kedvezményei, - Új kedvezménytáblával!

  Boldog idõk, amikor még így hirdettek!Boldog idõk, amikor még így hirdettek!

A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezi a helyközi közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelõen, 2007. május 1-jétõl az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek eredményeire építõ új rendszert vezet be. Az átalakításnál a tárca arra törekedett, hogy az új kedvezményrendszer megfeleljen a kedvezményezettek utazási szokásainak, a helyközi személyszállítás összehangolása követelményeinek, valamint figyelembe vette a költségvetésben erre a célra rendelkezésre álló forrásokat. Az átalakítás az egyszerûsítést és az indokolatlan kedvezmények megszüntetését szolgálja.

GKM:TISZTELETBEN TARTJA LENKOVICS BARNABÁS ÁLLÁSFOGLALÁSÁT A VASÚTRÓL, DE PIACI ÁLLÁSPONT ALAPJÁN CSELEKSZIK TOVÁBBRA IS

  NEM KELL -DRÁGA!

A GKM szükségesnek látta, hogy külön közleményben foglalkozzon Lekovics Barnabás azon állásfoglalásával, amely moratóriumot kért - hivatkozva a helyváltoztatás szabadságára és sok egyéb tényezõre - hogy a GKM a továbbiakban legalábbis mondjon ki moratóriumot a gazdaságtalannak ítélt mellékvonalak megszüntetésére. Az alábbiakban a GKM álláspontját idézzük - szokásunk szerint szószerint - aminek alapján nyilvánvaló: A GKM az eredeti elgondolásoknak megfelelõen folytatja az általa gazdaságtalannak ítélt vonalak és járatok felszámolását.

A Szociális Fórum nyilatkozata: Elutasítják a szolidarítás alapú egészségügyi rendszer piaci alapú reformját?

 

Magyar Szociális FórumA Szociális Fórum a mai napon tagszervezetei nevében, annak aláírásával nyilatkozatot tett közzé. Ebben a nyilatkozatban közös összefogásra szólítottak fel a piacosítás megakadályozására, a szociális alapú egészségügy mellett. A mai sajtótájékoztatójukon mint mondták ­ a reformjavaslat szakmailag, társadalmilag és politikailag elõkészítetlen, koncepciójában téves, és sérti a társadalom és a nemzet érdekeit.

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság: elektronikus nyugdíjadat-kezelés hivataloknak

ONYF 2007. április 17-én az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (ONYF) tájékoztatást adott elektronikus ügyintézési rendszerérõl,  közelebbrõl, hogyan tudják a kormányzati portál ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkezõk kitölteni és beküldeni a nyugdíj-adatkezeléshez kötelezõen elõírt, mintegy 50 elektronikus ûrlapot. A bemutatott megoldás az E-Group Services Kft.,  a New Age Software Kft.  és az ONYF közös munkája. A szolgáltatás kivitelezésében jelentõs mértékben közremûködött a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) , az Elektronikuskormányzat-központ, a Kopint-Datorg és a Pillér Kft. 

Wapos ügyintézés a budaörsi önkormányzatnál

 Elektronikus ügyfélszolgálat Budaörsön

Mától a wapon keresztül is intézhetjük önkormányzati ügyeinket Budaörsön. A tavaly novemberben bevezetett SMS-ügyintézés után az átlátható, könnyen kezelhetõ wapos felülettel kiegészülve teljes körû megoldást kínál a Budaörsi Önkormányzat az e-government, azaz az elektronikus kormányzat területén. A mobil ügyintézés fejlesztéseinek támogatója a Pannon, a cég elkötelezett a korszerû közigazgatás innovatív megoldásainak elõsegítésében.

Nem látjuk túl rózsásan gazdasági helyzetünket - Alacsony értéken áll a Szonda Ipsos és a Figyelõ Hogylét-indexe

Hogyan érezzük magunkat?Hogyan érezzük magunkat? 

A lakosság gazdasági hangulatát mérõ kutatást végzett a Szonda Ipsos. A felmérésbõl kiderül, hogy a magyarok meglehetõsen szûkösnek ítélik saját anyagi lehetõségeiket, 45%-uk szerint az ország gazdasága komoly válságban van és a válaszadók mintegy fele szerint a honi gazdaság helyzete rosszabbra fordul a következõ egy évben.

Közlekedési Fórum ? Stratégiai együttmûködés a Fõváros, a GKM és a közlekedési vállalatok között ?

  Budapest címer

Hagyó Miklós, Budapest közlekedéséért is felelõs fõpolgármester-helyettese egy politikamentes szakmai mûhely megalapítását kezdeményezte a fõváros közösségi közlekedésének, a közlekedési kultúra fejlesztése és annak érdekében, hogy minél többen válasszák a tömegközlekedést az egyéni helyett.

Pályázati felhívás a Magyar Állami Operaház fõigazgatói és fõzeneigazgatói álláshelyének betöltésére

Magyar Köztársaság cimereHiller István oktatási és kultúrális miniszter ma 2007 márciusd 28-án nyilvánosságra hozta a Magyar Állami Operaház  fõigazgatói és fõzeneigazgatói helyére meghirdetett pályázat kiírását, amit az alábbiakban szószerint közlünk

Új hang az éterben Budapesten és környékén: március 15-én reggel 5:57 perckor megkezdte adását a Lánchíd Rádió

Lánchíd Rádió Új adóval gazdagodik a budapesten URH-n fogható mûsorok választéka: ma reggel megkezdte adását a Lánchid Rádiót. Az adó konzervativ beállítottságú, mely csatornát a Hír TV és a Magyar Nemzet tulajdonosai indították az egykori Radió 1 frekvenciáján Az eredeti vállalkozást Vigh Mihály, a váci polgármester sajtóreferense és Ricsán Kornél, az Interaktív munkatársa alapította Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2006. szeptemberében adta meg a Lánchíd Rádiónak. Az elnyert frekvencia ellenére akkor rádió nem indult el, hanem eladták a Hír TV és a Magyar Nemzet tulajdonosainak.

Tartalom átvétel