Embermesék

Ha én gazdag lennék.....

A minap a Szerencsejáték Zrt. tájékoztatta Tisztelt Játékosait, hogy  2016. november 7-től egyebek mellett az Ötöslottó játék részvételi szabályai módosulnak. Ez a finom megfogalmazás azt takarja, hogy egy szelvény ára 225 forintról 250 forintra, 11 %-kal emelkedik. Kicsit furcsa, hogy közel 0 %-os infláció mellett ennyire emelik az árat, valószínűleg a golyók drágultak meg, amelyek a számokat tartalmazzák 1-90-ig. Még azt is írják, hogy a nyereményalap növekedése miatt dinamikusabb ütemű lesz a halmozódás, melynek eredményeként hétről-hétre még nagyobb főnyeremények találhatnak gazdára, így akár új rekordok is születhetnek. Ez már igen!

Befútta az utat a hó

Novembert írunk, szikrázó napsütés. Az önkormányzatok és a közterületek fenntartói sokoldalúan felkészültek a télre. A hókotrók, hóekék, szórógépkocsik műszaki állapota kifogástalan. Igaz, takarékossági okok miatt a dolgozók létszámát huszonöt százalékkal csökkentették, de a gépesítés következtében semmilyen fennakadás nem lesz. Egész Kelet-Közép-Európában nálunk a legjobb a téli felkészülés. Jöhet hófúvás is, elbánunk vele.

Egy vakmerő öregúr

Bácsi, nem haragudjon, hogy megszólítom. Itt mindenki azt mondja, hogy sok mindent megélt és szívesen mesél emlékeiről. Az 1956-os forradalomról már sokat hallottunk mostanában, de mi volt előtte, a Rákosi rendszerben?

Elbocsátó szép üzenet

Volt, aki este nyolckor kapott egy SMS-t. „Munkaszerződését azonnali hatállyal felmondom. Megszűnt munkahelyére további intézkedésig nem léphet be. A személyes holmijait illetően a későbbiekben kap tájékoztatást." Van, akit sokkal kíméletesebben tájékoztatnak a felmondásról. Személyesen közli vele az elnök, igazgató, főszerkesztő. Kétszereplős dráma, amelyben a részt vevők gondolatait zárójelbe teszem.

Homo universalis

Érdekes jelenségre figyeltem fel, mondja fiatal szomszédom kávézgatás közben. A magyar ember kompatibilis.

Garantált bérminimum

Szép feladatot kapsz, szólt az osztályvezető a pályakezdő közgazdásznak. Holnap délután érdekegyeztetés lesz a 2017. évi garantált bérminimum témájában. Készíts egy vita anyagot, nemzetközi összehasonlítás, trendek, nemzetgazdasági folyamatok, hatástanulmány, ilyesmik. Javasoljál jó nagy emelést, ezek a vállalkozók folyton siránkoznak, de vaskos tartalékaik vannak.

Házassági szerződés

A húszéves Éva és a huszonnégy éves Ádám házasságra készülődött. Külsejüket nem részletezem, Vénusz és Adonisz. Felkerestek egy ügyvédet, rövidesen egybekelünk, házassági szerződést szeretnénk kötni. Foglaljanak helyett, kérésüknek semmi akadálya, szólt a prókátor, először is összeírjuk a két család portfólióját.

Abúzus

-  A tárgyalást megnyitom. Vádlott, álljon fel!

Elfelejtett csemegék

Budapest, 1943. Farkas Könyvkiadó. 61 p.Budapest, 1943. Farkas Könyvkiadó. 61 p.Ha egy ország hadat üzen, akkor még az első puskalövés előtt betiltják az áruk exportját és importját. Jól is néznénk ki! A katonák harcolnak a fronton, a civilek meg ugyanúgy élnek, mint békében, legfeljebb lesik a győzelmi híreket. Így volt ez a tilalom második világháború kitörésekor is. Bárdossy László miniszterelnököt 1941 április 3-án nevezte ki Horthy kormányzó és alig három hónap múlva június 27-én hadat üzent a Szovjetuniónak. Nem vesztegette az idejét, nyilván a győzelem reményében. A hadüzenet napján leállt a nemzetközi kereskedelem, így a gyarmatáruk behozatala is. A magyar emberek új dolgokkal ismerkedhettek meg.

Rettegés

Nyúl André építési vállalkozó egész életében félt. Fiatalemberként élte át a háborút, reszketett a bombázástól, majd a „kicsi robot"-tól, később a kitelepítésektől. Ez utóbbi nem volt teljesen alaptalan. Apja egy lovassági tábornok csicskása volt, így hellyel-közzel az osztályellenséghez tartozott.

Diszkó, éjfél után

- Rossz kedved van?

- Uncsi az egész, szeretnék táncolni, de nincs kivel.

Ok és okozat

Dédapám egy kis alföldi faluban született, nem tanult ki semmilyen mesterséget. Mondta is neki dédanyám, Józsi miért vagyunk mi olyan kódisok? Nézd a Kovácsevics méltóságos urat, a Fő-téren laknak, ha akarják egész fazékkal esznek. Nem értesz te ehhez Ilon, csóválta  fejét dédapám. Elvették a levegőt előlem a tótok, oláhok, svábok, rácok. Hidd el, csak a királyok, hercegek, grófok, naplopók és burzsoák élnek jól ezen a világon.

Oktatás felsőfokon

- Államtitkár úr, az Európai Unió oktatásért felelős biztosa vár önre, néhány kérdést szeretne feltenni az érdekegyeztetésről.

Egy pesti srác

A kép jobb sarkában (fent) Marsányi László korabeli fotójaA kép jobb sarkában (fent) Marsányi László korabeli fotója2006. januárjában megjelent néhány felvétel a sajtóban a Magyar Dolgozó Pártja budapesti székházának ostromáról. A szereplőket azonosították, de a képen látható egyik fegyveres kilétéről megoszlott a történészek véleménye. Egyesek Gábor Pált, a Színház- és Filmművészeti Főiskola elsőéves hallgatóját, mások Marsányi László kisiparost vélték felismerni.

Gondolatok egy kórházról

A Margit-hídtól két percnyire áll egy ház. A siető járókelők észre sem veszik a patinás épületet, a Budai Irgalmasrendi Kórházat. Nem a kiváló színvonalú gyógyításról, betegellátásról írok, bár az is megérne egy misét. A kórház történetéről gyűjtöttem össze egyet-mást. Cimképünkön az új épület 1903-as elkészültekor képe a   aVasárnapi Újság 1903. 40. számából.

Sláger és történelem

A slágerek híven tükrözik a történelmet. Úgy is mondhatnánk, a dalszerző érti az idők szavát. Nagy- és dédanyáink a második világháború idején Rácz Vali, híres dizőz énekére keringőztek. „A legelső vonalban kint, egy őrszem az éjbe tekint, puskáján támaszkodik, Annájáról álmodik." Vagy nézzük Szécsény Mihály dalszövegének részletét: „Ne sírj utánam kedvesem, várj otthon szép türelmesen........Meglátod egyszer visszatérünk győztesen." Egy másik nóta: „Viszontlátásra hadnagy úr, viszontlátásra hadnagy úr, én csak azt kérem, kinn a harctéren, gondoljon néha rám, s ez a vén füstös, gyors acélgőzös hozza vissza énhozzám."

Bartók Béla

Bartók Béla szobra Makón, Varga Imre alkotásaBartók Béla szobra Makón, Varga Imre alkotásaOktóber tizenhatodikán egyik rádióadónk műsort sugárzott Bartók Béláról. Eszembe jut a drága Elza néni, a Steinitz Zeneiskola igazgatónője, aki évfolyamtársa volt a világ legismertebb magyarjának. Mindketten Thomán István zongora osztályába jártak, de Bartók zeneszerzést, Elza néni zenepedagógiát és zeneesztétikát is felvett tantárgyai közé. A közös diákélet egyáltalán nem jelentett a köszönésen és néhány udvarias mondat váltásán kívül semmit, Bartók zárkózott egyéniség volt.

 

Az utolsó vacsora

 Milánóról hirtelen három dolog jut eszünkbe. A Scala, a Dóm és az Utolsó vacsora. (A Brera, Európa egyik leghíresebb képtára se maradjon ki.) Az utolsó vacsora, Leonardo da Vinci freskója a Santa Maria delle Grazie kolostor melletti refektóriumban (étkező). Mérete is lenyűgöző, 4,6 x 8,8 méter. Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele szerint a tanítványai körében eltöltött utolsó (nagypénteki) vacsorán Jézus így szól: „Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem." Ezt a drámai pillanatot festette meg a művész. A képet 1498-ban fejezte be.

Űrhódítás

Hivatalos felmérések szerint az Amerikai Egyesült Államok lakosságának 37 százaléka hisz a földönkívüli lényekben, 3 százalékuk legalább egyszer már találkozott is velük. Évente rendeznek Ufó-Világkongresszust, ahol az öt földrészről érkező résztvevők beszámolnak élményeikről. Ehhez egyébként nem kell Amerikába mennünk, 2013. március 2-án Magyarországon is rendeztek Ufó-Kongresszust.

Egy bölcs ember

Madách ImreMadách ImreImre bácsi, maga olyan bölcs ember. Ráérne most néhány kérdésre válaszolni, vagy valamilyen új alkotáson dolgozik?

Életképek


Pályaválasztás

   Kedves Fiatalok! Közeleg a pályaválasztás ideje. Hagyjatok fel az ósdi jogász, mérnök, közgazdász, orvos szakmákkal. Modern ember modern foglalkozást választ. Legyen belőletek látvány dizájner, hitelbíráló, kriptográfus, fejvadász, hacker, címlaplány, szumó birkózó, pizzafutár, kameraman, rontáslevevő, jógaoktató.

Vérmező

Matzon Frigyes: Magyar Jakobinusok emlékműve • Budapest, VérmezõMatzon Frigyes: Magyar Jakobinusok emlékműve • Budapest, VérmezõNéhány percnyire lakom a budai Vérmezőtől. Elég hátborzongató név. Arra gondolhatnánk, hogy az 1848-as Szabadságharc utáni megtorlások, vagy még régebben a százötven éves török uralom atrocitásainak egyik helyszínére emlékeztethet az elnevezés. Még régebbre nem érdemes visszamenni, mert itt volt Mátyás király és Aragóniai Beatrix világraszóló pompával megrendezett esküvője. És igazságos királyunknak volt olyan ízlése, hogy véres esemény színhelyén nem tartott volna lagzit.

Filmgyári kalandok

Ifjú koromban egy ideig bejáratos voltam a Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalathoz. Ezt Zolnay Pál barátomnak köszönhetem, akiből később Balázs Béla díjas filmrendező lett. Több játékfilmet, tévéfilmet írt és rendezett (talán a leghíresebb az 1967-ben készült „Hogy szaladnak a fák", Kiss Manyival a főszerepben). Pali jó színész is volt, több filmben szerepelt, például egy vezérkari tisztet alakított Szabó István Redl ezredes c. filmjében.

Erzsébetvárosi Színház

Életem első színházi élménye Vaszary Gábor Az ördög nem alszik c. vígjátéka volt. Az Erzsébetvárosi Színházban, az Aréna út (ma: Dózsa György út) és az Ajtósi-Dürer sor sarkán, a Városliget csücskén, ahogy akkor nevezték. Az épületet Budapest ostroma során lebombázták, majd lebontották. (Kellett a hely a Felvonulási térnek....Ezért bontották le a suzomszédságában a Regnum Marianum templomot is A szerk.)

Pártfogó felügyelet

Panofix az alvilág alsó középosztályához tartozott. Hétszer volt büntetve, az elkövetés szamárlétrájának szinte minden fokozatát megjárta. Volt besurranó tolvaj, markecoló, hamis ékszer árus, kirakatbetörő, garázda. Legutóbb két év után helyezték feltételesen szabadlábra, pártfogó felügyelet mellett.

Üzleti titok

A száz százalékig magyar tulajdonban lévő országos nagyvállalat egyedül gyártott különleges precíziós műszereket. Hogy melyik vállalatról és milyen műszerről van szó, azt nem árulhatom el, mert üzleti titok. A gyártósor üzemeltetéséhez csupán két ember értett hazánkban, A fiatal, jól képzett műszeripari szakmérnökök, a Toldi-testvérek átestek az A, B, C és X típusú átvilágításon, rendkívül bizalmas és kényes munkáról lévén szó. A testvéreknek semmilyen kapcsolatuk nem volt kétes, vagy gyanús elemekkel, idegen vér nem csordogált ereikben. Nemzeti kockázatuk nulla. Családfájukat Toldi Miklósig tudták visszavezetni.

Segítek az unokámnak

Nagyapa, tudnál segíteni? Fizikát tanulok. Az anyag szerkezete és felépítése.

A vatikáni Loggia

 Raffaello LoggiájaRaffaello LoggiájaA Vatikán, hivatalos nevén Vatikánváros látogatói, turistái megnézik a Szent Péter Bazilikát, benne Michelangelo Piétáját, Szent Péter sírját, a szenteltvíz tartót, Bernini főoltárát, Nagy Károly szobrát. Tovább haladva Raffaello Stanzáit, a Sixtusi Kápolnát és ha még bírják a lábak, a Vatikáni Képtárat és az ókori görög és római szobrokat, plasztikákat a Museo Pio-Clementino-ban. Én is így tettem, csak úgy. mint az évi tízmillió látogató.

Kamarai tagság

A szolgáltatók kötelező kamarai tagsága igazán nem jelentene nagy gondolt a kisvállalkozóknak. Havi 1.500 forint. tagdíjra gondoltam, ez százezer tag esetén évi 1,8 milliárd. Sok kicsi, sokra megy. A kamarai elnökséget csekély tiszteletdíjért elvállalnám. Néhány jó barátomat elnökségi tagnak hívnám meg. Negyedévenként rendeznék plenáris ülést. Az elsőnek el is készítettem a napirendjét.

Krumpli

Vincent van Gogh: Krumplievők, szénrajzVincent van Gogh: Krumplievők, szénrajzEgyik legfontosabb élelmiszer alapanyagunk. Dél-Amerikából került hozzánk a XVII. században. II József, a kalapos király adókedvezménnyel támogatta a krumplitermesztőket. Bekerült az irodalmunkba is, Csukás István, Keménykalap és Krumpliorr c. könyve révén. (Most adták ki újra a művet.) Sőt, a közéletben is teret nyert, iránymutatásként. A krumplileves legyen krumplileves! Megjegyzem, az órások, ékszerészek krumplinak hívják a silány minőségű kar- vagy zsebórát. A krumpli bajor jövevényszó, a grumper-ből származott át hozzánk.

Tartalom átvétel