JOG

Javaslatokat várnak a szakmai szervezetek a standolásról

Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul...

A múlt héten az Országgyűlés elfogadta a standolásról szóló új törvényt, a következő szöveggel:

Győzött a józan ész és a racionalitás

 

A most hirdetett negyedik mobilszolgáltatói frekvenciacsomagra a hosszabbítások ellenére is,úgy tűnik - nem igazán erős pályzatok érkeztek. Elképzelhető, hogy részben vagy teljesen eredménytelenként fogják kihirdetni. Az ok az, hogy gazdasági válság idején valaki többször is megfontolja, mielőtt egy 100 százalék feletti piaci telitettségű területen újabb harci poziciókat nyit. A megoldás a régi szolgáltatók bevonása, akik meglévő vagy újabb szolgáltatásaikat  tudják pótolni és kiegészíteni ezekkel a frekvenciákkal, követve az igényeket. Ezért a józan ésszel ellentétes volt (ami a magyar jogalkotást sohasem jellemezte) a már piacon lévő szolgáltatók kizárása.

Törvényi megoldás a TEAOR zsarolásra...

Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul...Az igazságügyi tárca egy olyan átfogó törvényjavaslat-csomagot nyújtott be az Országgyűléshez, amely racionalizálni kívánja a TEÁOR számok használatát, illetve megoldást nyújt azok módosításakor. A törvényjavaslat egyik fő célja az, hogy a TEÁOR számok megváltozásakor vállalkozói oldalon ne keletkezzen felesleges teher, míg állami oldalon a lehető legegyszerűbb, leghatékonyabb rendszer kerüljön kialakításra.

Adassék neki annyi arany, amennyi lenyúzott bőrébe belefér…

A török hódoltság idején nagy becscben tartották az árulókat. Lenyúzták bőrüket, hogy abba beltöltve kimérhessék a jutalmukat. Nos Abszurdisztánban vagyunk. A Középkorban, amikor a szerepek felcseélődnek. Talán úgy, mint a Mézga Géza sorozat Kleptokánia epizodjában, ahol a társadalom három csoportja üldözi egymást időnként váltva: a bűnözőké, a rendőröké, és a harmadik csoport, aki azért teszi mindazt, hogy ne kerüljön a bűnözők helyére.

Mi a terrorizmus?

Sokszor és sokan próbálkoztak meghatározni mi a terrorizmus. Még többen pedig mindig az ellenfelüket, a nem kivánatosnak tartott állam(/t)polgáraikat nevezik terroristának netalán fasisztának. Ducan Shelley (ez Tőke Péter szerzői neve) a Végső Háború címmel megjelent scifijében ennek olyan jogi megfogalmazását adta, ami a lehető legjobban fedi a valóságot.

Amit a másik oldalon dobolnak:a Rendőrség által publikált statisztika 2006. szeptemberi és októberi eseményekkel összefüggésben

 www.police.huwww.police.hu 2006. szeptemberi és októberi eseményekkel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság által indított szabálysértési és büntetőeljárások.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Visszatérő anomáliák a Rendőrség gyülekezési joggal kapcsolatos gyakorlatában

Dr Gaudi Nagy TamásDr Gaudi Nagy TamásJelen írás a terjedelmi korlátokra tekintettel a gyülekezési jog érvényesülésével kapcsolatos visszás rendőrségi gyakorlat egyes elemeinek vázlatos ismertetés. Azzal a céllal készült, hogy a jogalkalmazói gyakorlat változását segítse elő a gyülekezési jog és a vele együtt érvényesülő véleménynyilvánítási szabadság jogállami követelményeknek megfelelő kiteljesítése érdekében.

A tömeg és a tüntetők - új rendőrségi módszer a tömegekkel szemben

2006 október 232006 október 23 

Külföldről pottyantották be postaládánkba az alábbi írást. Nem is vettük komolyan, de most egyre több információ - például lásd a cikk végén a linkeket - lát napvilágot arról, hogy a hír igaz. A Rendőrség, új taktikával próbálja „megnevelni" a polgárokat: gyakorolják állampolgári jogaikat ahol akarják, de nem itthon. Az alábbiakban közzéteszük, az eredetileg elfektetni szándékozott szerkesztőségünkbe érkezett írást, kommentár nélkül:

Elismerték vétségüket – Több százmilliós kárt okoztak az Arena Plazának

 Virtuális bomba, valódi károk..Virtuális bomba, valódi károk..

Sikeres volt a VIII. kerületi Rendőrkapitányság és az Arena Plaza menedzsmentjének együttműködése, melynek eredményeképpen a napokban elfogták azokat a tetteseket, akik többször bombariadóval fenyegették az Arena Plazát.

 

Tájékoztató TEÁOR- és szakmakód-konverzióval kapcsolatban

www.apeh.huwww.apeh.hu  

2006. december végén elfogadásra került, és 2007. január 19-től hatályba lépett „Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról" (továbbiakban: rendelet).

APEH: Tájékoztató a fordított adózás alkalmazásáról az általános forgalmi adó rendszerében -2008.01.08.

www.apeh.huwww.apeh.hu  

A fordított adózással érintett termék- és szolgáltatáskör

Az új Áfa-törvény 142.§ (1) bekezdésében felsorolt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások taxatívak, vagyis egyéb kifejezetten fel nem sorolt ügyletre (pl. ingatlanhoz kapcsolódó tervezés) a fordított adózás nem terjed ki. A törvény a szolgáltatások felsorolásánál nem hivatkozik Szolgáltatás Jegyzék (SZJ) számokra, ezért a szolgáltatások SZJ besorolása nem bír relevanciával a fordított adózás megítélése során.

Pert nyert a református egyház : Jár az állami oktatási hozzájárulás az gyógypedagógiai oktatás után

Magyarországi Református Egyház www.reformatus.huMásodszor sem állta ki a törvényesség próbáját az oktatási miniszter 2004 augusztusi határozata, melyben államigazgatási eljárásban másodfokon is elutasította a református egyház immár jogosnak bizonyult kérését a gyógypedagógiai oktatás utáni közoktatási kiegészítõ támogatás elismerésére - adta hírül a Magyarországi Református Egyház sajtószolgálata.

Április 1-tõl csak miénk lesz a Tokaji és nyolc más ügyben Magyarország az EU bírósága elõtt

  Tokaji borokTokaji borok

Március 31. után csak a tokaji borvidékrõl származó borok palackjain lehet feltüntetni a Tokaji nevet. Az Európai Bíróság elõtt azonban még öt, függõben lévõ olasz beadvány fekszik, amelyek a Tokaji név magyar kisajátítását vitatják. A borügyekkel együtt összesen 13 magyar vonatkozású ügy vár bírósági döntésre Luxembourgban.

E-közigazgatás 2006 - tanulmány

  EKK
2007. március 28-án a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központjában (EKK)  Krasznai Zsófia tanácsadó (EGOV Consulting Kft.),  Molnár Szilárd kutatásügyi igazgató, (Innovációs Társadalom- és Trendkutató Központ,  ITTK),  Bódi Gábor fõosztály-vezetõ (EKK)  és Bogóné Jehoda Rozália kutatási üzletág-igazgató (Kopint Datorg Zrt.)  foglalta össze a média számára az éves jelentés legfontosabb gondolatait. 

A gázszolgáltatás elszámolásának és számlázásának rendjérõl

Magyar Gázipari EgyesülésA 2007. március 14-én 44/2007. számon (a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet módosításaként) megjelent Kormányrendelet pontosítja a gázfogyasztók és a gázszolgáltatók közötti elszámolás rendjét. A Magyar Gázipari Egyesülés ezzel kaopcsolatosan a fogyasztókaz a következõkrõl téjékoztatja:

Adóhatóságból szoftverhatóság? Egy különös szerzõdés anatómiája


Pettkó András MDF Informatikai Kollégium elnöke, országgyûlési képviselõPettkó András országgyûlési képviselõ, az MDF Informatikai Kollégiuma elnökének napirend utáni felszólalása a pénzügyminiszterhez, mint az APEH-et felügyelõ tárcavezetõhöz (2007 március 26.)

APEH: Igy szivatunk mi! avagy az ellent nem mondható ellentmondási kérdõív

  APEHSzerkesztõségünk birtokába került, és a cikk végérõl letölthetõ az elvárt adó új verziójában alkalmazni szándékozott Elvárt adó mentességet indokló kérdõív. Nos, érdemes végigolvasni ezt a nagy mûgonddal elkészített darabot. Ugyanis amit kérdeznek benne az NEM KÖVETKEZIK EGYETLEN ÉRVÉNYES TÖRVÉNYBÕL, DEA SZÁMVITELI TÖRVÉNYBÕL SEM.

Elektronikus aláirással elektronikusan is teljesíthetõ egyes, a tõkepiaci törvény által elõírt közzétételi kötelezessége a váll

 

Netlock logo Újabb lendületet kapott a magyarországi hiteles elektronikus ügyintézés fejlõdése, mivel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elektronikus közzétételi lehetõséget biztosít a tõkepiaci törvény által elõírt közzétételi kötelezettség teljesítésére. Ehhez a hitelesítést forgalmazó cégek is alkalmazkodnak. Üdvözlendõ, hogy ezúttal NEM a kínlódó kisvállalkozókat és kisembereket boldogítják, hanem ott és abban a piaci szegmensben jeletkeznek, ahol ennek helye van.

  

Révay András: Gyorsabban, korszerûbben

 e-tanacskozás Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter és Lomniczi Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke 2007. március 13-án munkamegbeszélést, majd a találkozót követõen közös sajtótájékoztatót tartott. A téma a bíróságok mûködése volt.

Tartalom átvétel