JOG

Itt nincs olyan pont, hogy elvágom a kábelt!

A kuruc.info hungarista honlap elleni jogi lépésekről a Kalózpártnak az a véleménye, hogy a kormány nem a jogsértő tartalmak ellen akar fellépni, hanem ennek ürügye alatt az internetes tartalmak ellenőrzését szeretné a hatalma alá vonni. Azoknak a tartalmaknak a blokkolása, amelyek kapcsán a bűncselekmény gyanúja felvetődik, nem hatásos eszköz, mert elvileg bármilyen proxy szerveren keresztül újra elérhetővé tehetőek ezek a weboldalak, illetve a TOR rendszeren akár névtelenné is válhat az esetleges megfigyelők számára az ilyen tartalom IP-címe.

Forradalmi változásokat és kiskapukat egyaránt hozott az új Mt.

Az új Munka Törvénykönyve még hatályba lépése után is felvet gyakorlati kérdéseket, abban azonban már most konszenzus van, hogy könnyű megtalálni a kiskapukat az új szabályozásban - derült ki a CompLex Kiadó Rodin Felnőttképzési Üzletága által szervezett IX. Magyar Munkajogi Konferencián, amelyet ezúttal „Szabályozás után, gyakorlat előtt" címmel rendeztek meg. A konferencián többek között szóba került a diszkrimináció tilalmában található kibúvási lehetőség, a kollektív szerződések szélsőséges kitágításának módjai, valamint a felmondási tilalmak változásai is.  

A tavalyi rekordnál is több jogszabály születhet idén

Az első háromnegyed év adatai alapján valószínűnek tűnik, hogy idén megdönti tavalyi jogalkotási rekordját a kormány és a parlament - derül ki a CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja Jogtárának adataiból. Kilenc hónap alatt több törvény és jóval több kormányrendelet született, mint tavaly szeptember végéig. Vannak minisztériumok, ahol már több miniszteri rendelet jelent meg, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor.

 

Roma jogvédők a görögkatolikus iskola ellen: folytatódik a nyíregyházi per

Tanúk meghallgatásával folytatódott csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszéken a Hajdúdorogi Egyházmegye és az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány (CFCF) közötti polgári peres eljárás, amelyben a jogvédő szervezet a nyíregyházi Huszár-telepen működő görög katolikus iskola bezárását szeretné elérni.

Új törvényjavaslat Oroszországban a blaszfémiáról

Öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik azt az embert, akit vallási jelképek meggyalázásával vagy megrongálásával érnek tetten.

Devizahitelesek, tessék a bankokat perelni!

A joggyakorlat elemző csoport a Kúria megbízásából a vonatkozó magyar és uniós jogi szabályozás folyamatában történt feldolgozása, közel 50 ítélet áttanulmányozása után, a német és osztrák joggyakorlatról készült tanulmány, a csoport közgazdász tagja véleményének ismeretében az alábbi megállapításokra jutott:

Devizahitelesek jogi ostromra készülnek

Jogi ostromra készül a devizahiteles többség, mert a kormány eddigi intézkedései nem segítettek. A hitelkárosultak érdekeit felkaroló tizenegy szervezet vasárnap perindítási szándéknyilatkozat letétbe helyezésére szólította fel a cserbenhagyott többséget. Azt javasolta nekik, hogy személyes nyilatkozatot helyezzenek letétbe bírósági kereset benyújtása iránt, és amint összegyűlt tízezer ilyen szándéknyilatkozat, egyszerre forduljanak keresettel az illetékes bírósághoz - adta hírül a Magyar Szociális Fórum.

Az KRESZ-módosítások esetében a közlekedés biztonsága a cél, nem a bírságolás

A Kormány más közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel egyidejűleg, főként a szakpolitikusok kezdeményezésére létrejött munkacsoport kezdeményezései nyomán módosította, pontosította a KRESZ egyes rendelkezéseit. A szabályozás egyértelműsítésének célja, hogy az előírások elsősorban ne a szankcionálásra adjanak alapot, hanem a közlekedés biztonságát javítsák az érthető és betartható követelmények meghatározásával.

Halálbüntetés a világ országaiban

Az utóbbi negyven évben a halálbüntetés elleni küzdelem komoly eredményeket hozott. Az Avvenire olasz katolikus napilapban Marco Impagliazzo ismertette a jelenlegi helyzetet.

BLÖKI JOGOK -- SZIGORODÓ ÁLLATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKRÓL

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik." (Mahatma Gandhi) --  Bár a kutyák helyes tartásának alapvető szabályait évezredes tapasztalat csiszolta, sajnos - akarva vagy akaratlanul - mind a mai napig számos visszássággal találkozunk e területen.

Dupla kötet segít megismerni az új munka törvénykönyvét

2012 . július 1-jétől hatályos az új munka törvénykönyve, így a munka világának valamennyi szereplője új szabályozókkal kénytelen megismerkedni. Ezt segíti elő a CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja, amely dupla kötetben, külön-külön munkavállalóknak és munkáltatóknak szóló kiadványban ismerteti a legfontosabb szabályokat és változásokat.

Veled is megtörténhet – előzetes letartóztatás Magyarországon

2012. július 29-én a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje újabb „előzetes letartóztatásos" ügyben fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, amely már többször elmarasztalta Magyarországot megalapozatlan és/vagy szükségtelenül hosszú letartóztatás miatt. Az alább ismertetett, kafkai ügy figyelmeztetés mindenkinek: ha elkapják a magyar igazságszolgáltatási gépezet fogaskerekei, nagy bajban lehet.

Angyal József: „Édes kettesben" az adóhatóság és a bíróságok.-2012.07.22.

Angyal József adószakértőAngyal József adószakértő

Az Alaptörvény T) cikke értelmében kötelező magatartási szabályt csak a Jogalkotó alkothat. Ennek ellenére elterjedt gyakorlat, hogy az adóhatóság az ellenőrzési eljárásaiban maga határoz meg kötelező magatartási szabályokat a törvényben nem szabályozott esetekben. Ezeket a kvázi Jogszabályokat eredményesen nyomja keresztül a bíróságokon.

 

Telekadó ügyében az Alkotmánybírósághoz fordult a Budapest Airport

Az Alkotmánybírósághoz fordult beadványával a Budapest Airport, miután a repülőtéri cég megítélése szerint az idén aránytalanul magas mértékben emelkedett a kivetett telekadó mértéke. A Budapest Airport szerint alkotmányos elveket sért a hirtelen és aránytalan mértékben megemelt önkormányzati telekadó.

 

Abortusz, eutanázia – jog vagy kényszer?

Carlo Cardia egyházjogász, a Roma Tre Egyetem professzora az Avvenire hasábjain arról értekezett, hogy a modern kor szabadságvágya miként homályosította el az emberi jogok fogalmát.

A Kúria előtt is lezárult a 2010. évi közgyűlés határozataival kapcsolatos per

A Magyar Telekom bejelenti, hogy a 2010. április 7-i közgyűlés határozataival kapcsolatos perben a Kúria a kisrészvényes felperesek keresetét elutasító jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

 

A munkáltatói és munkavállalói kapcsolat a mellérendeltség irányába tolódik, de a felelősség is jobban terheli a munkavállalót

Sok helyen átláthatóbbá teszi a szabályozást az új Munka Törvénykönyve, változások lesznek az atipikus munkaviszonyok körében és megjelenik egy új alapelv, a méltányos mérlegelés elve - mondta el Dr. Takács Gábor a CompLex Kiadó - a holland Wolters Kluwer csoport tagja által április végén szervezett BérMozaik konferencián, amely ezúttal is a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással foglalkozó szakemberek számára szolgált iránytűként.

 

Drágíthatja a jogalkalmazást a „precedensjog" terjedése

Bár a magyar jog nem precedensjog, a bírói gyakorlat szerepe mégis egyre erősebb. Nő azoknak a jogterületeknek a száma, amelyeken már messze nem elég, ha a peres felek ismerik a jogszabályokat - tanulmányozniuk kell a vonatkozó bírósági gyakorlatot, a „precedenseket" is. Mindez drágítja a jogalkalmazást azok számára, akik peres úton akarják érvényesíteni jogaikat, vagy ilyen módon kényszerülnek megvédeni magukat.

Darák Péter, a Kúria elnöke - Interjú

A Kúria elsősorban magas színvonalú, meggyőző szakmai munkájával és nyitottságával biztosíthatja a jogegységet, nem pedig az alsóbb fokú bíróságra formálisan kötelező jogi aktusokkal. Ezt a célt szolgálják a legfelsőbb bírói fórumon létrejött jogelemző csoportok, amelyek egy-egy jogterület ítélkezési gyakorlatának legégetőbb problémáit igyekeznek tisztázni - mondta Darák Péter, a Kúria elnöke az MTI-nek.

Módosul a sportot támogató társasági adókedvezmények igénybevételéhez nélkülözhetetlen sportfejlesztési programok beadási ideje

Várhatóan módosul a látvány-csapatsportok támogatását is érintő törvény (1996. évi LXXXI.). A főként technikai jellegű változtatásokkal a 2012. január 1-je óta érvényben lévő új sporttörvényhez igazodhat a társasági adókedvezmények rendszerét szabályozó törvény. Ezzel összhangban megváltozik a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó támogatási igazolások kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) kormányrendelet is. Ennek eredményeként meghosszabbodhat a sportfejlesztési programok beadásának határideje a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan.

 

Rehabilitálta a Legfőbb Ügyészség Mindszenty Józsefet

Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását nyilvánította ki a Legfőbb Ügyészség a napokban meghozott határozatával - közölte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal vasárnap az MTI-vel.

Új Btk. - A Kúria elfogadhatónak tartja a jobbára konzervatív, bírói gyakorlatra támaszkodó tervezetet

A Kúria javarészt használhatónak tartja az új Büntető törvénykönyv (Btk.) konzervatív, megfelelő szakmai színvonalú, számos ponton, például a jogos védelemnél a bírói gyakorlatra támaszkodó tervezetét, de kifogásolja a bírói mérlegelés szűkítését - nyilatkozta a legfelsőbb bírói testület büntetőkollégiumának vezetője az MTI-nek.

 

Egyre több a salátatörvény

A jogalkotási láz miatt elszaporodtak a salátatörvények, ami nem tesz jót sem a törvénykezés minőségének, sem a jogalkalmazók precizitásának. A salátatörvények nagy hibája, hogy sok jogszabályból kell összeboronálni egy hatályos jogi helyzet előállításához, és ebben a munkában nagy a hiba lehetősége. A törvényalkotói oldalon már láttunk is hibás lépést, de a jogalkalmazóknál sem kell sokáig várni erre.

Paczolay Péter interjúja az MTI-nek: az Alkotmánybíróság a jövőben is kontrollja lesz a törvényhozásnak

Az Alkotmánybíróság (Ab) elnöke szerint a testületre vonatkozó megváltozott szabályozás következtében munkájuk depolitizálódhat, és az egyéni jogsérelmek orvoslásának irányába terelődhet. Az új szabályok ugyanakkor továbbra is biztosítják, hogy az Ab a törvényhozás kontrollja legyen.

MUNKÁLTATÓ KONTRA MUNKAVÁLLALÓ MÁR A FACEBOOKON IS EGYMÁS ELLEN


A közösségi oldalak használatának elterjedésével kapcsolatosan jó ha tudjuk, virtuális véleményünkért is a bíróságon felelhetünk. A klasszikus médiában elhelyezett tartalmakhoz hasonlóan, felelősségünk kiterjedhet a Facebookon, iwiwen, Twitteren, YouTube-on és egyéb közösségi oldalakon, azaz az új médián elhelyezett tartalmakra is. Mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak óvatosan kell bánni a jövőben ezekkel a felületekkel.

 

Devizahiteles pere ügyészségi feljelentéssel a bank ellen?

  Csalás, jogtalan haszonszerzés és sok százezer magyar devizahiteles sérelmére elkövetett uzsora bűncselekmény miatt egy kiskunmajsai nyugdíjas asszony feljelentést tett a legfőbbügyészségen, amely megalapozottnak találta feljelentését, és nyomozást folytat. Nincs kizárva, hogy az ügyészség maga is eljárást indít. Egyidejűleg az asszony keresetet nyújtott be a kiskunhalasi bíróságon, amely februárra kitűzte az első tárgyalást - jelentette a Magyar Szociális Fórum a sértett közlése alapján.

Módosulnak a csőd- és felszámolási szabályok

A vagyontalan és alkalmazottak nélküli cégek csődeljárás nélkül, kényszertörléssel legyenek kivezethetők a piacról, a reorganizációt célzó csődeljárás kerüljön előtérbe a felszámolással szemben - egyebek mellett ezeket tartalmazzák a csőd- és felszámolási eljárásokról szóló törvény 2012. január 1-től hatályos módosításai.

A közigazgatási és igazságügyi területeket érintő fontosabb változások 2012. január 1-jétől

Több olyan változás is lesz jövő évtől, amely a közigazgatási eljárások gyorsításán, a büntető törvények szigorításán vagy éppen a megyei önkormányzatok helyzetének rendezésén keresztül szolgálják mindenki érdekét - áll abban az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben, amelyben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sajtófőosztálya összegezte a közigazgatási és igazságügyi területeket érintő fontosabb, január elsejétől életbe lépő változásokat.

Januártól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság viszi tovább az adatvédelmi biztosi feladatokat

A 2012. január elsejével felálló Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság mind a személyi adatok védelme, mind a közérdekű adatok nyilvánosságra hozásának területén szabályozottabb eljárásban, bővebb jogkörökkel működik majd, mint az adatvédelmi biztos intézménye - mondta Péterfalvi Attila, az új hatóság elnöke az MTI-nek.

Több mint 7600 hatályos jogszabály van érvényben Magyarországon

Jelenleg 2170 törvény és törvényerejű rendelet van hatályban Magyarországon, ez 133-mal több, mint egy évvel korábban - derül ki a CompLex Kiadó, a holland Wolters Kluwer csoport tagja Jogtárának adataiból. A kormány- és miniszteri rendeletekkel együtt összesen 7610 központi jogszabály szabályozta életünket november 22-én

Tartalom átvétel