JOG

Több jogsértés történt a szombati rendészeti dolgozók szakszervezeti tiltakozásakkor: a rendőrség intézkedik

www.police.huwww.police.hu

A 2011. április 16-án megtartott szakszervezeti rendezvényen több jogsértés történt. Ezek elemzése és az elkövetők elleni feljelentések elkészítése még folyamatban van.

Biztosítékot a biztosítótól – az ombudsman és a pénzügyi felügyelet egyetértése az ügyfelek értesítésének módjáról

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/  A pénzügyi felügyelet egyetért az ombudsmannal: a biztosítótársaságoknak igazolható módon kell elküldeniük az ügyfeleknek a gépjármű-felelősségbiztosítás díjfizetésére felszólító leveleket. A postakönyvi bejegyzés nem bizonyíték - figyelmeztetett Szabó Máté és ezt az álláspontját a PSZÁF elnöke megerősítette. 
 

  

Az ombudsman a bírósági végrehajtás szabályainak módosítását javasolja

Megengedhetetlen, hogy a bírósági végrehajtás és a felszámolási eljárás szabályozásának hiányosságai miatt ne juthasson hozzá a jogosult elmaradt munkabéréhez, amit pedig a bíróság megítélt neki -állapította meg Szabó Máté ombudsman. A panaszbeadvány alapján végzett ombudsmani vizsgálat szerint a munkavállaló jogszabályi hiányosságok miatt, önhibáján kívül  késte le a rendelkezésére álló határidőt.
 

  

Az ombudsman az egyenruhások szolgálatra alkalmasságának megítéléséről (FÜV)

 

Az egyenruhások foglalkoztatása speciális közszolgálati viszony. A jogaik és kötelezettségeik általánostól eltérő meghatározása nem összeegyeztethetetlen az alapvető alkotmányos jogokkal, de a szolgálatra való egészségi alkalmasságuk megítélésének egyes jogszabályai egységesítést, korszerűsítést sürgetnek - mutatott rá hivatalból folytatott vizsgálata eredményeként Szabó Máté országgyűlési biztos.

Éjjel, egyedül a rendőrségen – az ombudsman egy előállított fiatalkorú ügyéről

A 16 éves fiút előállították a rendőrkapitányságra, azonban a szüleit erről nem értesítették. A gyermek hajnalban szabadult, az ombudsman pedig azt állapította meg, hogy a fiatalkorú személyes szabadságának korlátozása nem felelt meg a törvény rendelkezéseinek.
 

  

Az ombudsman a banki szerződések módosításáról, és a túlzott hitelfelvétel ellen hozott intézkedésekről

 

Az egyoldalú banki szerződésmódosításokról szóló jelenlegi szabályozás alapvetően alkalmas lehet az ügyfelek jogainak védelmére, a túladósodás megakadályozására hozott szabályok viszont betarthatatlanok - állapította meg az állampolgári jogok biztosa. Szabó Máté fontosnak tartja, hogy az ügyféltájékoztatás érdemi, közérthető, és ne pusztán egy jogszabályban megjelölt  kipipálandó  feladat legyen, mert sok ügyfél továbbra sincs nincs tisztában a választott pénzügyi szolgáltatás lényeges szabályaival, a szerződésben rejlő kockázati tényezőkkel és a kockázat mértékével.

   

Az ombudsman a teremgarázsban parkolók hátrányos megkülönböztetéséről

Nem fogadható el annak gyakorlata, hogy az egy autónak épült, vagy az ikergarázs tulajdonosainak biztosítják az építményadó kedvezményt, míg a teremgarázs esetében az önkormányzat ezt nem adja meg. Az ombudsman a jogbiztonság követelményét, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmát látja sérülni a kecskeméti eljárásban.

 

 

A Magyar Telekom bejelenti a belső vizsgálattal kapcsolatban indított nyomozás megszüntetését

A Magyar Telekom bejelenti, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda megszüntette a belső vizsgálattal kapcsolatban indított nyomozást.

Az ombudsman vizsgálata az Útravaló Ösztöndíjprogramról

 Önkényesen zártak ki és fogadtak be ösztöndíj-pályázatokat, nehézkesen, vagy egyáltalán nem voltak alkalmazhatók egyes szabályok, a határidők hozzávetőlegesek voltak, sérült a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa sajtóhírek alapján hivatalból vizsgálta az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatainak elbírálását és az ösztöndíjak folyósítását.
 

  

Az ombudsman jelzése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért

Szabó Máté egy panaszügy vizsgálata kapcsán felhívta a figyelmet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás jelentőségére, annak fontosságára, hogy ehhez a szolgáltatáshoz hozzáférhessenek az ápolásra, gondozásra szoruló, egyedülálló, nehéz helyzetbe került időskorúak.
 

  

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a környezeti ártalmakról, dohányzásról

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerint az állam köteles megvédeni polgárait a környezetegészségügyi kockázatokkal szemben.  

Az ombudsman az ellentmondásos, hiányos és rendezetlen szabályokra épített bírságolásról

 

A közlekedési szabályszegés esetén alkalmazandó bírságolás törvényi szabályai alapos felülvizsgálatra szorulnak - figyelmeztetett az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. A hatóságokat világosan eligazító és kiszámítható szabályozás hiányában a bírságolási szándék mellett háttérbe szorult az eredeti cél, a közlekedésbiztonság javítása, a szabályszegések megelőzése és fennáll az egyéni jogsérelmek lehetősége is.

Az ombudsman a sztrájktörvény módosításáról, az elégséges szolgáltatásról

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

A sztrájkjog szabályozásának új rendelkezése - az elégséges szolgáltatással kapcsolatos megállapodás, illetve annak hiányában a bíróság döntése - nem a sztrájkjog új típusú, eddig nem ismert korlátozását hozza magával, hanem a törvény előírásainak betartását szolgálja. A Sztrájktörvény a jogszerű sztrájkot korábban is az elégséges szolgáltatás biztosításához kötötte, de annak elmaradáshoz nem fűzött jogkövetkezményt - mondta ki Szabó Máté ombudsman, aki azonban az új szabályozásban is talált megválaszolatlan kérdéseket.

Közel 60 millió forintos kártérítés és öt év a kábeltolvajokra -- Precedens értékű ítélet született

   

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kábeltolvajok elleni küzdelem új fejezettel bővült, aminek eredményeként 7 vádlott esetében született jogerős bírói ítélet (1 év 10 hónaptól egészen 5 évig terjedő) letöltendő szabadságvesztésre vonatkozóan. A szabadságvesztésen és a közügyektől való eltiltáson túlmenően az ítélet kötelezte a vádlottakat a BKV-nak okozott közel 60 millió forintos kár megtérítésére. Reméljük, az ítélet elrettentő hatással lesz a további lopási kísérletekre.

Az ombudsman a PSZÁF elhúzódó fogyasztóvédelmi eljárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztóvédelmi eljárásai során több esetben is jelentősen, akár hónapokkal túllépte a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt, amivel sérült a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljárással összefüggő jog. Az ombudsman számos panasz nyomán felhívta a PSZÁF elnökének figyelmét a határidők jelentőségére, az elnök válaszában a hivatal terheinek jelentős növekedésével magyarázta a késedelmeket.
 

  

Ombudsmani közbenjárás az adóhatóságnál, elnöki intézkedésekkel

Az adóhatóság túllépi az ügyintézési határidőt, illetve nem válaszol az ügyfelek beadványaira - panaszolták többen Szabó Máté ombudsmannak. Pedig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa már több, mint egy éve felkérte az adóhatóság elnökét, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők betartásának fontosságára és kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére. Az újabb panaszok nyomán az országgyűlési biztos megismételte a kérését.
 

  

Az édességárus keserűsége, avagy hova lett a mogyorós golyó?

A szabálysértési hatóság kötelessége, hogy a lefoglalt áru mennyiségét megállapítsa, az árut megfelelően őrizze. Amennyiben nem így tesz, mulasztásáért viselnie kell a következményeket - fogalmazta meg az állampolgári jogok biztosa. A megállapításra okot adó ügy panaszosa szerint az ellene folyó szabálysértési eljárásban eltűnt a lefoglalt édességek nagyjából harmada.

 

 

Biztosítékot a biztosítótól – az ombudsman az ügyfelek értesítésének módjáról

A biztosítónak hitelt érdemlő módon kell igazolnia, hogy értesítette ügyfelét. A nevet és címet nem, csak a feladott levelek számát tartalmazó postakönyv nem bizonyíték. A jogbiztonság és a tisztességes eljárás joga sérül, ha a biztosító mégis erre a postakönyvre hivatkozva fogja fel teljesítettnek az előzetes és utólagos értesítési kötelezettségét - figyelmeztet Szabó Máté ombudsman.
 

  

Új garanciális szabályok a rádiós szolgáltatók érdekében

http://www.nhh.hu/http://www.nhh.hu/  

A rádiós pályázatokon induló vállalkozások az új médiatörvény alapján szélesebb körű garanciákat kaptak. A jövőben, ha a médiaszolgáltatási pályázat eredményét a pályázó kifogásolja és bíróságon megtámadja, a bíróságok a médiahatóság döntését megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják, ráadásul mindezt gyorsabb eljárásban, mint korábban.

A szabálysértések sértettjei állami segítség nélkül – az ombudsman új jogszabályt sürget

Az időskorúak kevésbé képesek önmaguk megvédésére, ezért potenciális áldozatok. Az államnak kezelnie kell ezt a problémát. A szabálysértések áldozatainak segítéséről szóló jogszabály hiánya nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével, sőt a diszkrimináció tilalmát is sérti - állapította meg az ombudsman az időskorúak alapvető jogainak érvényesülését vizsgálva.
 

  

A fogyatékossággal élő emberek közéleti szereplésének elősegítéséről – az ombudsman és a miniszter levélváltása

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Támogatandó célnak nevezte a fogyatékossággal élő emberek közéleti részvételének elősegítését, teljes jogú választópolgárként történő kezelését, és elkerülhetetlennek a vonatkozó jogszabályok áttekintését a közigazgatási és igazságügyi miniszter.

SZTNH a PIPACS Szabadalmi adatbázis hibáiról - új fogja rövidesen leváltani

Végéhez közeledik az a többéves fejlesztés, amellyel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - az EKOP projekt keretében - megújuló elektronikus szolgáltatásokat bocsát ügyfelei rendelkezésére.

Biztonságosabb csomópontok – a Budapesti Közlekedési Központ bemutatja a tenyértáblát

 A Főváros és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére - melyről a 2010. november 22-ei közleményében tájékoztattak - januárig felülvizsgálták az összes budapesti hídfelhajtót, autópálya-felhajtót és az összes osztott pályás útra vezető felhajtó csomópont forgalmi rendjét, melynek kapcsán a BKK azt kérte, hogy a Nyugat-Európában, pl. az osztrák autópályákon elterjedt tenyértáblák  bevezetését is vizsgálják.  

Az ombudsman javaslatára csökkentették a börtöntelefonok percdíját

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Indokolatlanul sokat számláznak a börtönökben felszerelt telefonok használatáért, ezzel megnehezítik az egyetlen gyors kapcsolatot a védővel és a hozzátartozókkal - állapította meg 2010 decemberében az ombudsman fogvatartotti panaszok alapján folytatott vizsgálatában. A szolgáltató intézkedett: csökkennek a percdíjak.
 

  

Az ombudsman a külföldi MnyP-nyilatkozattétel visszás szabályozásáról

 

Hátrányos megkülönböztetést eredményezett az a jogszabály, amely bizonyos jogcímek meglétéhez kötötte a tartósan külföldön tartózkodó pénztártagok magán-nyugdíjpénztári nyilatkozatának megtételét. Szabó Máté ombudsman emellett megállapította azt is, hogy visszás volt a konzuli szolgálat időről időre változó eljárása is.

A második ombudsmani vizsgálat a felsőzsolcai árvízkatasztrófa kezeléséről

 

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Nem rendelkezett a település vízkár-elhárítási tervvel, de ennek elkészítésére egy jogszabály sem kötelezte. Ugyanakkor a felsőzsolcai önkormányzat minden lehetőségében állót megtett a kárelhárítás, kárenyhítés érdekében - állapította meg az állampolgári jogok biztosa.

 

Koldulás, bérkoldultatás - a téma az utcán hever

Autók között, piros lámpánál, másfél éves gyermekével a karján kéregetett egy asszony. A rendőrök közbelépésükkel egy lehetséges tragédia veszélyét is elhárították. Szabó Máté ombudsman ismét emlékeztetett rá, hogy jogszabály tiltja a gyermekkel való koldulást.

Újdonság lesz a birák bírósága - ülésezett az Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Összesen 39 fős Szolgálati Bíróság felállítását javasolja az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. A testület álláspontja szerint az ügyek száma nehezen prognosztizálható előre, ezért nem indokolt a törvény adta létszámkeretet kihasználni. 
 

  

Kerekesszékes fogvatartott szállítása - az ombudsman javasol, a bv-parancsnok utasít

Kellő körültekintéssel, arra alkalmas járművel szervezzék meg a mozgásukban akadályozott fogvatartottak előállítását, szállítását. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ezzel az utasítással reagált Szabó Máté ombudsman egy ajánlására, amelyet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy súlyosan mozgáskorlátozott fogvatartott panasza nyomán fogalmazott meg.
 

  

Riasztó állapotok a büntetés-végrehajtás központi kórházában

 

Ötven éve nem újították fel az épületet. Vagy fűtés van, vagy meleg víz. Zsúfoltak a még egyáltalán használható kórtermek. Az egyetlen liftben hol az ételt, hol a halottakat szállítják. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a büntetés-végrehajtás tököli központi kórházának viszonyait vizsgálta és a visszásságok hosszú listáját állította össze.

Tartalom átvétel