JOG

Hulladékügyek a hulladékban?

 

Kiszámíthatatlan, aránytalan a hulladékszállítás díjának megállapítása, több településen nincs helyi rendeletben szabályozva a díjfizetés szüneteltetése. Szabó Máté ombudsman a folyamatosan érkező panaszok, közöttük egy több községet érintő  beadvány nyomán megismételte korábbi vizsgálatát.

A hajléktalanságot nem szünteti meg a hatósági nyomás....

A főpolgármester intézkedéseinek hatására a kiemelt aluljárókból eltűntek a hajléktalanok - de ez nem szüntette meg a hajléktalanságot, csak a látható formáit áthelyezte az aluljárókon kívülre anélkül, hogy a hajléktalanná válás okaiból bármit is orvosolt volna. Az ombudsman ezen a télen - a védendő fogyasztókét követően - a fővárosi hajléktalanok helyzetét is megvizsgálta.
 

  

Nem korlátozható a közérdekű munkával összefüggő személyekhez nem köthető adatok nyilvánossága

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Nyilvánosak az önkormányzatok közérdekű munkával összefüggő statisztikai, és egyéb aggregált, személyekhez nem köthető adatai - foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.
 

  

Bejelentkezés a tulajdonos tudta nélkül – az ombudsman kezdeményezi a visszaélés elleni jogi fellépést

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa javasolja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy a jogalkotás eszközével lépjenek fel a fiktív lakcímet önkényesen bejelentőkkel szemben.
 

  

Továbbra sem teljes a szociálisan rászoruló fogyasztók védelme

Az ombudsman egy évvel ezelőtt készített jelentést a védendő fogyasztók helyzetének alakulásáról. Akkor az önkormányzatok még sok helyen nem rendelkeztek elég ismerettel és gyakorlattal a rászoruló fogyasztók tájékoztatásában. Mára a helyzet az önkormányzatoknál sokat javult, azonban a szolgáltatók hátán csak púp a védett fogyasztó. 
 

  
    

Az ombudsman a pszichiátriai ellátásról egy ápolt erőszakos halála után

 

Egy kezelés alatt álló pszichiátriai beteg megölte betegtársát a fővárosi Nyírő Gyula kórházban - értesült az ombudsman  a kórház közleményét is idéző sajtóhírekből. Szabó  Máté arra emlékeztet, hogy már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet a fokozott biztonsági rendszerű pszichiátriai részleg szükségességére.

A 2010. évi CLXXXV. (sajtó)törvény teljes szövege magyarul- Act CLXXXV of 2010 Act on Media Services and Mass Media in english

http://www.nmhh.hu/http://www.nmhh.hu/ A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2011. január 1-jétől hatályos sokat vitatott médiatörvény teljes szövegét magyarul és angolul honlapunkról is elérheti.

Act CLXXXV of 2010 The Act on Media Services and Mass Media is available on our website.

Elítélt erőszakos halála – több börtönpszichológus alkalmazását javasolja az ombudsman

Az államnak a leghatározottabban, minden lehetséges eszközzel fel kell lépnie a fogvatartottak egyes csoportjai körében terjedő erőszakkal szemben - az állampolgári jogok biztosa arra a hírre reagált így, hogy a váci börtönben két rab agyonverte egy társukat.
 

  

"Drága a telefon, borsosak a börtönbolt árai", --panaszkodnak a fogvatartottak – az ombudsman a bv. intézetek szolgáltatásairól

 

Indokolatlanul  sokat számláznak a telefonhasználatért, pedig lényegében az az egyetlen gyors kapcsolat a védővel, a hozzátartozókkal. Mert nincs más lehetőség, a börtönüzletben akár annyit is kérhetnek az áruért, amennyit akarnak - írták a börtönből Szabó Máté ombudsmannak. A biztos szerint a telefonhasználat korlátozása és díjszabása visszásságot jelent, a rács mögötti bolt árai viszont nem túlzottan magasak.

A parkolási társaságokról

Nincs olyan szervezet, amely kivizsgálná a parkolási társaságok fizetési felszólításaival kapcsolatos panaszokat. Jogszabály sem létezik, amely az ilyen panaszok kivizsgálásának rendjét meghatározná. Van viszont megemelt pótdíj, mert a levélben benyújtott panasz feldolgozásának idejét is beleszámítják a fizetés késedelmébe. Az ombudsman ezt is kifogásolta és felhívta a figyelmet arra is, hogy aki a parkolásért pénzt szed, az gondoskodjon az automaták megfelelő működéséről is.

Se szervezet, se szabály – az ombudsman a parkolási társaságokról, a panaszkezelésről és a jogbiztonságról

Nincs olyan szervezet, amely kivizsgálná a parkolási társaságok fizetési felszólításaival kapcsolatos panaszokat. Jogszabály sem létezik, amely az ilyen  panaszok kivizsgálásának rendjét meghatározná.

 

Közlekedési szabályváltozások az újévben

A január elsejétől hatályba lépett szabályváltozások többségét az egyes közlekedési törvények Országgyűlés által decemberben elfogadott módosítása tartalmazza. A szaktárca kezdeményezésére több régóta megoldatlan kérdésben történt érdemi előrelépés. Egyetlen helyen, a kamionok előzési tilalmának bevezetésével változott a KRESZ. Az alábbiakban a jogszabályváltozások fontosabb, sokakat érintő elemeit mutatjuk be.

Az asztma gyógyításában tapasztalt visszás támogatásról - 300 forint vagy 100 000 ?

Azonos tünetekkel küzdő betegek részére azonos feltételek mellett, egyenlő esélyű hozzáférést kell biztosítani a szükséges gyógy-készítményekhez - figyelmeztetett az állampolgári jogok országgyűlési biztos. Szabó Máté ezt azzal kapcsolatban fogalmazta meg, hogy kiderült, van gyógyszer, amelynek ártámogatása nem jár bizonyos kor felettieknek.

A budapesti szemétszállítás szabályozásáról

A fővárosi ingatlantulajdonos csak úgy veheti igénybe a hulladékszállítás szolgáltatását, ha a közterület-fenntartónak egyszersmind bérleti díjat fizet a máshol beszerezhetetlen kukásedényért. Szabó Máté ombudsman egy panaszügyben megállapította, hogy nem egyértelmű a közszolgáltató jogszabályi felhatalmazása.

Visszás a terézvárosi csendrendelet

A budapesti Terézváros önkormányzata a felhatalmazásán túlterjeszkedve, azzal ellentétes módon állapított meg egy önálló "engedélyezési" eljárásrendet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendeletében. Szabó Máté ombudsman jelentése szerint az önkormányzat a kerületi lakosok magánszférához való jogának védelme érdekében alkotmányosan aggályos eszközt választott.

A KRESZ 2011. január 1-jén életbe lépett módosítása

 A rendőrség hivatalos honlapján keresztült  közzétette a KRESZ 2011 január 1-én életbe lépő módosításának szövegét, amelyet minden közlekedőnek elolvasásra és megfogadásra ajűnlunk:

Visszás a terézvárosi csendrendelet – az országgyűlési biztos a szabályozás mielőbbi felülvizsgálatát kezdeményezte

 

A budapesti Terézváros önkormányzata a felhatalmazásán túlterjeszkedve, azzal ellentétes módon állapított meg egy önálló  engedélyezési   eljárásrendet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendeletében. Szabó Máté ombudsman jelentése szerint az önkormányzat a kerületi lakosok magánszférához való jogának védelme érdekében alkotmányosan aggályos eszközt választott.

Az ombudsman javasolt, a miniszter és a parancsnok egyetértett - reakció egy börtönjelentésre

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ A belügyminiszter és a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka is szakmai egyetértéséről és az elrendelt intézkedésekről tájékoztatta Szabó Máté ombudsmant, aki korábbi helyszíni vizsgálata után javaslatokat küldött a baracskai börtönben tapasztalt problémák megszüntetésére.

Az ombudsman a rendészeti szervek együttműködésének egy problémájáról

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/  

A beavatkozó szervek - tűzoltók, mentők, rendőrség - egymás közötti kommunikációjában, valamint a bevetések irányítása során nem használják ki maradéktalanul az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) technológiai előnyeit - mutatott rá  Szabó Máté, aki elengedhetetlennek nevezte a rendszer lefedettséget és kapacitást növelő fejlesztését.

És a biztonsági őröktől ki véd meg?

És a biztonsági őröktől ki véd meg? - az ombudsman a sértettek jogorvoslati lehetőségéről és a szakmai ellenőrzésről.
 

 

Tragikus autóbuszbaleset - az ombudsman már 2009-ben figyelmeztetett a helyközi buszjáratokon állva utaztatás veszélyére

Három halottat követelt egy személyautó és egy busz balesete december elején, Szeged közelében. A tragédiát sajtójelentések szerint a személygépkocsi gyorshajtó sofőrje okozta, de a Tisza Volán autóbuszának két utasa is meghalt. Ők állva utaztak a zsúfolt járművön. A busztársaság  nem tartja magát felelősnek, az ombudsman azonban 2009-es jelentése után ismét figyelmeztet a veszélyekre.
 

  

Mi várható az utcai hajléktalanság kezelésében Budapesten?

 Szabó Máté a közterületek nem rendeltetésszerű használatát büntethetővé tevő, hamarosan hatályba lépő törvénymódosítás alkalmazása kapcsán kereste meg Tarlós István főpolgármestert. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a kifejezetten rendészeti jellegű megoldások előtérbe kerülésével szemben az önkormányzatok felelősségvállalására, az intézményi háttér fejlesztésére hívja fel a figyelmet.
 

  

Hiányos intézményrendszer, sérülő gyermeki jogok

Az állam gondozására szoruló gyermekek védelemhez és gondoskodásához való joga elsődlegesen a gyermekvédelmi szakellátórendszer személyi és intézményi hiányosságai miatt sérül - állapította meg Szabó Máté a közelmúltban lezárult vizsgálati jelentésében. 
 

  

Eltemetett bánat – korlátozott kegyeleti jogok

Egy magzat elvesztése nagy trauma. Még nagyobb lehet, ha a család nem kap lehetőséget a méltó búcsúra. Az állampolgári jogok biztosa a hátrányos megkülönböztetés alkotmányos tilalmának sérelmét látja abban, ha a halott magzatot nem engedik méltó módon eltemetni.
 

  

Európai konferencia a hajléktalanságról az emberi jogok napján

 

Magyarországon, és általában Európában is növekszik az utcán élők száma. A közvélemény is reagál és a döntéshozók is egyre inkább megkerülhetetlennek nevezik, hogy megoldásokat találjanak a hajléktalanná válás megelőzésére, a már hajléktalanok bajainak enyhítésére, fedélhez juttatására - nyilatkozta Szabó Máté. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az Európai Unió hajléktalan-politikájának megalapozásán dolgozó, hét szakértőből álló bizottság tagjaként  az Európai Parlament és a Bizottság hajléktalanság-konferenciáján vett részt Brüsszelben.

A gimnazisták szabályt, a rendőrök alkotmányos jogokat sértettek

 

Több alkotmányos joggal ellentétes a szabálysértési törvénynek az a rendelkezése, amely nem tekinti gyermeknek a fiatalkorút, megszünteti a fiatalkorúak elzárásának tilalmát, meghatározza a fiatalkorú elzárásának lehetséges időtartamát, sőt azt is megengedi, hogy a fiatalkorúra kiszabott pénzbírságot elzárásra változtassák - állapította meg Szabó Máté ombudsman.

BALESET ESETÉN A LEGFONTOSABB, HOGY HIGGADTAK MARADJUNK

 

A közúton közlekedőket a tél közeledtével különösen sok veszély fenyegeti, egy kis odafigyeléssel azonban a legtöbb esetben elkerülhető a nagyobb baj. Ha mégis történik valamilyen káresemény vagy baleset sok kellemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat, ha tisztában vagyunk a teendőkkel és higgadtan mérlegeljük a helyzetet.

A gyermekjogok napján - nemzetközi rendezvény az ombudsmannál

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

Az Európai Ombudsman főtitkára elismerését fejezte ki Szabó Máténak  az állampolgári jogok védelmében mutatott magasszintű elkötelezettségéért, és azért, ahogyan a tevékenységében előmozdítja a magyar és az európai jogrend érvényre jutását. Ian Harden azon a nemzetközi rendezvényen beszélt, amelyen bemutatták az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2009. évi jelentésének és gyermekjogi projektjének angol nyelvű összefoglalóját.

Az ombudsman a magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak működési feltételeinek állami szabályozásáról

A nyugdíjpénztárak a jelenlegi intézményi formában, a hatályos jogszabályok alapján nem képesek arra, hogy a pénztártagoknak életük végéig járadékot folyósítsanak - állapította meg Szabó Máté országgyűlési biztos a nyugdíjpénztárak átfogó vizsgálatában. Az ombudsman törvénymódosítást javasol a feltételrendszer összhangjának megteremtésére.
 

  

Tizenhat év alatt nem ajánlott – de vetítik, általános iskolában

 

Sérti a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, ha az iskolában egy tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott filmet tizenkét- tizennégy éveseknek vetítenek le. A gyermekvédelmi kötelezettség alól nem ad felmentést, hogy a bűnmegelőzési, drogprevenciós órán a gyerekek maguk előzetesen  nem tiltakoztak  a filmvetítés ellen. Szabó Máté ombudsman támogatja a fiatalok drogfogyasztásának megelőzéséért tett erőfeszítéseket, és ezzel együtt az oktatóanyagok megfelelő átalakítását kéri.

Tartalom átvétel